Anasayfa / YASAL MEVZUAT

YASAL MEVZUAT

1 Temmuz 2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların 7 yıl içerisinde engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesini gerektirmektedir (Geçici Madde 2). Bu süre 4 Temmuz 2012 tarihli ve 6353 sayılı kanun ile bir yıl daha uzatılmıştır. Mevcut mevzuata göre 7 Temmuz 2013 itibariyle kurumların denetimi başlamış olup, bu denetimler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

5378 sayılı kanunda belirtilen erişilebilirliğin tanımı ise 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Türk Standartları Enstitüsü’ne bırakılmıştır. TSE, bu konudaki çalışmaları TS-9111 Özürlü ve Hareket Kısıtlığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri başlıklı standardıyla yayınlamıştır. TS-9111 ve ona bağlı ek TS dokümanları, erişilebilirlik denetimlerinde de esas alınacak standart olarak kabul edilmektedir.